สวพ.มก. ร่วมงาน “Open House” สำนักส่งเสริมฯ มก. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ปีที่ 47

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒานาแห่ง มก. พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดีแก่สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 47 ภายในงานเปิดบ้านฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม (Open House) มีการเสวนาวิชาการ

Read more

สวพ.มก. ร่วมยินดีวันคล้ายวันสถาปนา คณะสิ่งแวดล้อม มก.

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนา คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 5 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Read more

สวพ.มก. ร่วมยินดี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี

วันที่ 7 มีนาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมแสดงความยินดีแก่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี  ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 4

Read more

สวพ.มก. แสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักทะเบียนและประมวลผล ครบรอบปีที่ ๒๔

วันที่ 20 กันยายน 2559 ผศ.ดร.บุษบา ต้นทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สวพ.มก. แสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักทะเบียนและประมวลผล ครบรอบปีที่ ๒๔ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สวพ.มก.แสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 49

วันที่ 9 ตุลาคม 2558 รศ.ดร. วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานวิจัย พร้อมบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 49

Read more

2 ตุลาคม 2558 วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ครบรอบ 37 ปี

วันที่ 2 ตุลาคม 2558 วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ครบรอบ 37 ปี

Read more

สวพ.มก. ร่วมยินดี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม – สถานีวิทยุ ม.ก.

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.และบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีงาน “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม – สถานีวิทยุ ม.ก.” ภายในงานมีนิทรรศการและกิจกรรมโครงการ “ถนนสายอาชีพ” ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

แสดงความยินดี วันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ครบรอบปีที่ 24

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และบุคลากร มอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีกับ งานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ประจำปี 2558 ครบรอบปีที่ 24 วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยการกลาง ห้องประชุม 902

Read more

แสดงความยินดี วันสถาปนา ครบรอบ 49 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. มอบดอกไม้แสดงความยินดี แก่ ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 49 ปี

Read more

สวพ.มก. ร่วมงานสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์

วันที่ 26 ธันวาคม 2557 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สวพ.มก. พร้อมบุคลากร วางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ

Read more