ขอเชิญร่วมฟังพระธรรมเทศนา “ธรรมวิจัย เพื่อความสุขในชีวิต” โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมขุโช

Click : ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนา

Read more

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักคิดทางศาสนธรรม จริยธรรม

งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมกับภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักคิดทางศาสนธรรม จริยธรรม  ในหัวข้อ “ธรรมบรรยาย โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช”เพื่อให้ผู้ร่วมฟังธรรมบรรยาย จาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าทำให้มีศีล

Read more