ฟองโฟมผลไม้กึ่งสำเร็จรูป

ฟองโฟมผลไม้กึ่งสำเร็จรูป เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สามารถนำมาทำเป็นฟองโฟมรสผลไม้ได้ง่าย โดยฟองโฟมมีเนื้อสัมผัสเบา เนียนนุ่น คล้ายฟองนม แต่ปราศจากผลิตภัณฑ์จากนมและน้ำตาลแลคโตส ให้พลังงานต่ำ ใช้ทดแทนฟองนม เหมาะสำหรับผู้แพ้นมวัว ผู้รักสุขภาพ และผู้ชื่นชอบฟองโฟม สอบถามได้ที่ ดร.วิชชา ตรีสุวรรณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทร.0-2942-8629

Read more

ข้าวเหนียวมูนกึ่งสำเร็จรูป โดยดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ และทีมนิสิตปริญญาตรี

ข้าวเหนียวมูนส่วนใหญ่จะเจอปัญหาอายุการเก็บรักษาสั้น ข้าวแข็งตัวเร็วและหืนง่าย ผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมูนกึ่งสำเร็จรูป จึงเป็นนวัตกรรมที่คิดค้นผลิตภัณฑ์นี้เป็นข้าวเหนียวมูนแห้งสามารถเก็บรักษาได้นานอย่างน้อย 1 ปี วิธีการรับประทานเพียงเติมน้ำร้อน90 C ให้ท่วมข้าว ปิดฝาถ้วยทิ้งไว้นาน 7 นาที จะได้ข้าวเหนียวมูนร้อนๆ หอมกรุ่นรับประทานได้ทันที มีความอร่อย กลิ่นหอม รสชาติดี และข้าวนุ่มเหนียว สามารถรับประทานกับมะม่วงฟรีซดรายคืนรูปโดยแช่ในน้ำ 1 นาที หรือรับประทานกับสังขยา โดยต้มผลิตภัณฑ์สังขยาผงในน้ำเดือดแล้วทิ้งไว้ให้เย็น ผลิตภัณฑ์นี้เตรียมง่ายและให้ความสะดวกสบายแก่ผู้บริโภค เหมาะสำหรับการผลิตเพื่อส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอบถามได้ที่ ดร. สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2562-5020

Read more

การสัมมนา ทิศทางงานวิจัยกับการอนุญาตตาม พ.ร.บ. อาหาร

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย (รองศาสตราจารย์ ดร.สิริ ชัยเสรี) มีแนวคิดในการที่จะส่งเสริม และผลักดันงานวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารใหม่และอาหารเสริม เพื่อให้เป็นแนวทางการดำเนินการวิจัยสำหรับอาจารย์ นักวิจัยที่มีความสนใจจะดำเนินงานวิจัยให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ นำไปใช้ประโยชน์ได้ จึงได้มอบหมายให้ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.มก.) จัดการสัมมนาทิศทางงานวิจัยกับการอนุญาตตาม พ.ร.บ. อาหาร โดยเรียนเชิญ คุณจิตรา เศรษฐอุดม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข และ

Read more

ขอเชิญนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2559

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่  2-6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และเปิดเวทีระดับชาติและนานาชาติให้องค์กร นักประดิษฐ์ และนักวิจัยได้นำเสนอผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์

Read more

สวพ.มก.ร่วมงาน IFRPD Innovative Food Festival

          รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และ รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สวพ.มก. พร้อมทั้งบุคลากร ร่วมงาน IFRPD Innovative Food Festival โดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Read more