ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสมุนไพรไทยทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติในหัวข้อ Champion Products ประเด็น “ศักยภาพสมุนไพร…สร้างเศรษฐกิจไทยยั่งยืน” Samunprai Thai for Sustainable Economy ในระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2561 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ เพื่อเป็นเวทีให้ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมุนไพรไทย

Read more