การนำเสนอผลงานวิจัย โครงการทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดงานนำเสนอผลงานวิจัย โครงการทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ได้รับเกียรติเปิดงาน โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในงานมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ -ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อตอบรับ

Read more

สวพ.มก. ขอเชิญเข้าร่วม การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Research and Publication Strategies to Advance Innovation Process at Kasetsart University

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล ได้กำหนดจัดงานการนำเสนอผลงานวิจัย โครงการทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 8.00-17.00 น. ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์

Read more

แถลงข่าว งาน“เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ประจำปี 2556”

แถลงข่าว งาน“เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ประจำปี 2556” อยู่อย่างเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง (Organic Living Sufficiently) โดยในส่วนของโซน Hi-tech/Hi Ed สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำเสนอผลงานวิจัย จาก 1. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ชื่องานวิจัย/กิจกรรม –          โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยไผ่ครบวงจร –          ข้าวแดงที่มีสารลดครอเรสเตอรอลสูงบรรจุแคปซูล –          คาพีโอกุ

Read more