แอปพลิเคชั่น M Traffic เพื่อผู้ใช้ถนนมอเตอร์เวย์

ผศ.ดร.สโรช บุญศิริพันธ์ จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำเสนอระบบสนับสนุนการจัดการอุบัติการณ์บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Dicision Support System : DSS) เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน เป็นการนำระบบสารสนเทศ มาใช้บริหารจัดการจราจร เป็นระบบที่เสนอขั้นตอนในการปฏิบัติงานในแต่ละเหตุการณ์ ทำให้การปฏิบัติงาน และการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

Read more