สวพ.มก. ร่วมถวายพระพรชัยฯ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ

สวพ.มก. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

Read more

สวพ.มก. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 3 เมษายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน) ทั้งนี้ รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. พร้อมบุคลากร สวพ.มก. ถวายพุ่มดอกไม้สด เพื่อแสดงความจงรักภักดี ณ ห้องประชุมสุธรรม

Read more