โปรตีนเกษตรรูปแบบใหม่

โปรตีนเกษตรรูปแบบใหม่ ที่มีเนื้อสัมผัสใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์จริง ที่ผ่านกระบวนการเอกซ์ทรูชันที่ความชื้นสูงทำให้ได้ผลิตภัณฑ์โปรตีนคล้ายเนื้อสัตว์ สอบถามได้ที่ คุณจุฬาลักษณ์ จารุนุช และทีมวิจัย ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2942-8629

Read more

ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติไรซ์เบอรี่พร้อมบริโภค

การบริโภคอาหารมื้อเช้ามีความสำคัญต่อสุขภาพ  เพราะส่งผลกระทบต่อสมาธิความสามารถในการเรียนรู้และการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเด็กวัยเรียน ดังนั้น ผู้ประกอบการควรให้ความสนใจต่อการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภค ที่มีคุณประโยชน์เชิงสุขภาพ แทนที่จะมีแต่แป้งและน้ำตาลที่พบเห็นในท้องตลาด ข้าวเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารเช้าธัญชาติที่มีความเหมาะสม เนื่องจากข้าวมีองค์ประกอบส่วนใหญ่ที่เป็นแป้งให้คุณสมบัติด้านการพองตัว(Expansion properties) ได้ดี และให้กลิ่นรสที่ดี จืดเป็นธรรมชาติ เหมาะแก่การนำไปปรุงรสต่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่     นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช นายวรพล

Read more

ผลิตภัณฑ์อาหารธัญชาติจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ โดย จุฬาลักษณ์ จารุนุช

ผลิตภัณฑ์อาหารธัญชาติจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ มีคุณค่าทางโภชนาการจากธัญชาติ สามารถเก็บรักษาได้ นานถึง 6 เดือน กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน พร้อมผลิตเชิงพาณิชย์และเพิ่มมูลค่าข้าวไรซ์เบอร์รี่ ติดต่อได้ที่ คุณจุฬาลักษณ์ จารุนุช ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2942-8629

Read more

พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญพืชจากถั่วเขียว

ทีมนักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย จุฬาลักษณ์ จารุนุช วราภรณ์ ประเสริฐ นิพัฒน์ ลิ้มสุวรรณ และพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ ได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญพืชสำเร็จรูปจากถั่วเขียว โดยใช้กระบวนการผลิตแบบเอ็กซ์ทรูชั่น

Read more