แสดงความยินดี รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด ได้รับตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. เข้ามอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี กับ รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด ที่ได้รับตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Read more

สวพ.มก. ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “Inspiration for Thai wine”

เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “Inspiration for Thai wine” ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากผลไม้ไทย ภาคเช้า พูดคุยเล่าเรื่อง “เกษตรศาสตร์กับไวน์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” โดย อาจารย์มาลัย เมืองน้อย

Read more

ประชุมสัมมนา เครือข่ายวิจัยด้านอาหารเพื่อสุขภาพ ภายใต้เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research university network: RUN)

วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานเครือข่ายวิจัยด้านอาหารเพื่อสุขภาพ ภายใต้เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research university network: RUN) มีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพันธมิตรประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Read more

ขนมจีนแห้งกาบาสูง พร้อมน้ำยาผงกึ่งสำเร็จรูป โดย ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์

ขนมจีนแห้งกาบาสูง พร้อมน้ำยาผงกึ่งสำเร็จรูป มีคุณค่าทางโภชนาการ โดยใช้จุลินทรีย์ผลิตสารกาบาในกระบวนการหมัก และมีสมุนไพรเครื่องเทศที่มีสารแอนติออกซิแดนท์ สามารถเก็บได้นาน 1 ปี สะดวกในการพกพา พร้อมรับประทานภายใน 3 นาที ติดต่อได้ ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2562-5021

Read more

การผลิตครีมเทียมน้ำมันรำข้าวด้วยวิธีเอนแคปซูเลชัน ทางเลือกในการนำคุณค่าน้ำมันรำข้าวสู่ผู้บริโภค

การพัฒนาครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวด้วยการเอนแคปซูเลชันเพื่อคงคุณค่าของสารสำคัญในน้ำมันรำข้าว ผลงานของรศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด รศ.ดร.กมลวรรณ แจ้งชัด ดร.เทพกัญญา หาญศีลวัตร จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนางสาวคุณรัชนี เจริญ จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “Challenges and Opportunities for Food Scientists in the Quest for Food Security in Under-Industrialized Nations in Asia and Africa”

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 Professor Dr. Anna V.A. Resurreccion ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Food Science and Technology จาก University of GEORGIA ซึ่งมีความชำนาญด้าน Consumer

Read more

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย Challenges and Opportunities

ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมฟังการบรรยาย “Challenges and Opportunities for Food Scientists in the Quest for Food Security in Under-Industrialized Nations in

Read more

การแปรรูปไข่ขาวจากไข่เป็ด

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=MMVYIwmEYdY[/youtube] บทวิทยุ รายการ  “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ออกอากาศวันเสาร์ ที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง  “การแปรรูปไข่ขาวจากไข่เป็ด” บทวิทยุโดย  หทัยรัตน์  ศรีสุภะ …………………………………………………………………………………………………………………………  -เพลงประจำรายการ-   สวัสดีค่ะ

Read more