ขอบคุณบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และสวัสดีปีใหม่ 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดงาน “ขอบคุณบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และสวัสดีปีใหม่ 2561” กิจกรรมในงาน ตอนเช้ามีพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ทำบุญตักบาตร จากนั้นร่วมกิจกรรมนันทนาการ กีฬาฮาเฮ และงานเลี้ยงในธีมงานวัด เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องโถงบุษราคัม

Read more

“สัมมาทิฐิและจัดงานขอบคุณบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.” ประจำปี 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการ “สัมมาทิฐิและจัดงานขอบคุณบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.” ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ  

Read more

ขอบคุณบุคลากรในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2557

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดงาน “ ขอบคุณบุคลากรในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2557 ” ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ มีการทำบุญใส่บาตรในตอนเช้า และกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และเลี้ยงขอบคุณบุคลากร

Read more