เครื่องฟอกย้อมเส้นไหม โดยผศ.ดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์

การย้อมสีเส้นไหมในกระบวนการผลิตผ้าไหมทอมือแบบดั้งเดิมทำโดยการจุ่มเส้นไหมลงในหม้อย้อมสีให้จมมิดเส้นไหมแล้วยกขึ้นให้พ้นน้ำ ยกเส้นไหมขึ้น-ลง ซึ่งจะกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการกล้ามเนื้ออักเสบ และปวดกล้าม เนื้อบริเวณหลังและเอว ซึ่งเครื่องฟอกย้อมเส้นไหมจะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว อีกทั้งยังมีคุณสมบัติ ช่วยในการย้อมได้มากสุด 26 ไจต่อครั้ง มีกลไกไหลไหม ปรับระยะให้เหมาะสมกับหม้อย้อม มีล้อเลื่อนเปลี่ยนตำแหน่ง สามารถทำงานได้หลายหม้อย้อมสี และตั้งโปรแกรมการทำงานได้ด้วย PLC สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-1919-4353

Read more