สวพ.มก. จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ -CRM-“

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สวพ.มก. จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง “การบริหารลูกค้าสัมพันธ์” วิทยากรโดย อ.พงศ์อมร คุ้มแก้ว วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ การบริการ ที่เป็นเลิศ มีผลงาน สัมมนา ฝึกอบรม CRM,CEM,Service Mind,Service

Read more