กระทรวงพลังงาน ประกาศสนับสนุนทุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2)

กระทรวงพลังงาน ประกาศสนับสนุนทุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.eppo.go.th/index.php/th/component/k2/item/12742-announce-re-ee-61 สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2612 1555, โทรสาร 0 2612 1364  จากต่างประเทศ โทร +66 2612 1555,

Read more

กระทรวงพลังงาน ประกาศสนับสนุนทุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2)

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ประกาศสนับสนุนทุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2) โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.eppo.go.th/index.php/th/component/k2/item/12742 

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่การศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมของการจัดตั้งโรงงานผลิต BHD (Bio-hydrogenated Diesel) เชิงพาณิชย์

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน จัดสัมมนาเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการฯ ให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนผู้ที่สนใจได้ทราบถึงผลการศึกษาความเหมาะสมของการจัดตั้งโรงงานผลิต BHD (Bio-hydrogenated Diesel) เชิงพาณิชย์ เพื่อนำแนวทางการศึกษาไปใช้ประโยชน์ต่อไป จึงใคร่ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556 ณ

Read more