ประกาศผลการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555

สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดงานเฉลิมฉลองวันสถาปนาครบรอบ 35 ปี และการมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555 และรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

 

  • ประกาศผลการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555 [Download]

 

IMG_0866 DSC_0074
DSC_0251 DSC_0239

DSC_0207

DSC_0278
DSC_0380 DSC_0407
IMG_5166 DSC_0464
IMG_5019 IMG_5117
DSC_0471
DSC_0377

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply