กองวิเทศสัมพันธ์ มก. ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาวิจัย

ด้วยศูนย์ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security Center, University of Hohenheim, Germany) ได้ประกาศให้ทุนเพื่อการศึกษาวิจัยระยะสั้น ๒ ประเภท สำหรับปี ๒๕๕๖ ดังนี้
๑. ทุน PhD Sandwich Scholarship เพื่อการไปทำวิจัยระยะไม่เกิน ๖ เดือน ในสถาบันการศึกษาหน่วยงานด้านการวิจัย ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา (South-South PhD Sandwich) โดยหมดเขตการรับสมัครในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๖

๒. ทุน Visiting Postdoctoral Researcher เพื่อการไปทำวิจัยระยะไม่เกิน ๔ เดือนในสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัย ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา (South-South PostDoc) โดยหมดเขตการรับสมัครในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๖

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถ download ประกาศการให้ทุน แบบฟอร์มใบสมัคร และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ที่นี่

Administrator

System Administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published.