ศ.ดร. สายชล เกตุษา รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัย ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

🍀🍁ศ.ดร. สายชล เกตุษา ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักวิจัยอาวุโส ศึกษาทางด้านสรีระและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวซึ่งนำไปสู่การรักษาคุณภาพและลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลสดพืชสวน🌱🌽 🌾🍏🍂🍀🌹🌸🌿🍃🍂🌺
🏆🏆🏆ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัย ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 🏆🏆🏆🏆
จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามชมได้ใน #รายการKURDINews #KURDINews