ศ.ดร. สายชล เกตุษา รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัย ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

??ศ.ดร. สายชล เกตุษา ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักวิจัยอาวุโส ศึกษาทางด้านสรีระและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวซึ่งนำไปสู่การรักษาคุณภาพและลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลสดพืชสวน?? ??????????
???ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัย ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ????
จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามชมได้ใน #รายการKURDINews #KURDINews

พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศา