คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ระบบรับรองผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมจากชุมชนยั่งยืน

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ระบบรับรองผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมจากชุมชนยั่งยืน จัดโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (วีกรีน) คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป้าหมายเพื่อ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชุมชน วิสาหกิจชุมชน โอทอป ที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และขอรับการรับรองระบบรับรองผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมจากชุมชนยั่งยืนเพื่อสร้างความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ เพิ่มโอกาสเข้าสู่ตลาดสีเขียวทั้งในและต่างประเทศ *100 คน* ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ?ห้องทิวลิป โรงแรมรามา การ์เด้นท์?
⭐⭐⭐ไม่มีค่าใช้จ่าย
‼‼‼ ติดต่อลงทะเบียน vgreenku@gmail.com/0-2942-8844