ผศ.ดร. บำเหน็จ สุดชมโฉม ได้รับรางวัล จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

👉👉นี้คือสิ่งสำคัญ👈👈 ที่ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำงานวิจัยต่อไป….. 🏆🏆🏆ผศ.ดร. บำเหน็จ สุดชมโฉม #ภาควิชาฟิสิกส์ #คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามชมได้ใน #รายการKURDINews #KURDINews