ผศ.ดร. บำเหน็จ สุดชมโฉม ได้รับรางวัล จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

??นี้คือสิ่งสำคัญ?? ที่ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำงานวิจัยต่อไป….. ???ผศ.ดร. บำเหน็จ สุดชมโฉม #ภาควิชาฟิสิกส์ #คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามชมได้ใน #รายการKURDINews #KURDINews

 

พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศา