สวทช. เปิดรับสมัคร “ทุนนักวิจัยแกนนำ” ประจำปี 2561 จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัคร “ทุนนักวิจัยแกนนำ” ประจำปี 2561 จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://nstda.or.th/ChairProfessor/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2644 8150 ต่อ 81833 (สุขฤทัย)