สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมรับการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Lift Science)

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมรับการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Lift Science) โดยกรอกแบบฟอร์มตามเอกสารดาวน์โหลด แล้วส่งกลับในรูปไฟล์ Excel หรือ word ทางอีเมล์ Rockmelt13@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561  เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะได้นำไปเสนอประชุมคณะรรมการความร่วมมือโครงการพิจารณาคัดเลือกต่อไป

-เอกสารประกอบ