ผศ.ดร. สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์ นักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

??บทความโดน Reject ทำยังไงดี⁉
ผศ.ดร. สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์ จากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด??????? จะมาเผยเทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ?? ติดตามชมได้ใน #รายการKURDINews #KURDINews

พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศา