อ.ดร.ศรัณย์ พรหมสาย ได้รับรางวัลมูลนิธิโทเรฯ

นวัตกรรมใหม่!! พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวสีของไทยเสริมจุลินทรีย์โปรไบโอติก เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและส่งเสริมสุขภาพในสังคมผู้สูงอายุ🎀🏆🏆🏆🎀ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อประเทศ และสร้างชื่อเสียงให้กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย อ.ดร.ศรัณย์ พรหมสาย ได้รับรางวัลทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #TTSF 🎏🎌🎏🎌🎏 มูลนิธิโทเร 🎎Thailand Toray Science Foundation🎎 ติดตามชมได้ใน #รายการKURDINews #KURDINews

พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป

ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศ