อ.ดร.ศรัณย์ พรหมสาย ได้รับรางวัลมูลนิธิโทเรฯ

นวัตกรรมใหม่!! พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวสีของไทยเสริมจุลินทรีย์โปรไบโอติก เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและส่งเสริมสุขภาพในสังคมผู้สูงอายุ?????ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อประเทศ และสร้างชื่อเสียงให้กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย อ.ดร.ศรัณย์ พรหมสาย ได้รับรางวัลทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #TTSF ????? มูลนิธิโทเร ?Thailand Toray Science Foundation? ติดตามชมได้ใน #รายการKURDINews #KURDINews

พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศา