สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยสามารถแจ้งความจำนงขอรับทุน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.eppo.go.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2612 1555 ต่อ 373