มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress II

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress II (PSC II) ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.psc2.mju.ac.th/ สอบถามโทร.053-873 450-1 ต่อ 3465