สวทช. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 5

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ” ภายใต้หัวข้อ “BioD5 plus: People + Utilization + Sustainability” ระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.biodconference.org/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2644 8150 ต่อ 81844