สำนักงานนโนบายและแผนพลังงาน ประกาศเรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานนโนบายและแผนพลังงาน ประกาศเรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยสามารถแจ้งความจำนงขอรับทุนภายในวันที่ 18 เมษายน 2561 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eppo.go.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2612 1555 ต่อ 379