การยางแห่งประเทศไทย ประกาศเรื่อง จัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ปีงบประมาณ 2562

การยางแห่งประเทศไทย ประกาศเรื่อง จัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ปีงบประมาณ 2562 โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.raot.co.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2579-1576 ต่อ 309