สวก. ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5”

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สกว. กำหนดจัดงาน “การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5” ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อหลักการจัดงานคือ “การวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0” ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.arda.or.th/registeronline/index.php สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2579 7435 ต่อ 2208