กระทรวงพลังงาน ประกาศสนับสนุนทุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2)

กระทรวงพลังงาน ประกาศสนับสนุนทุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.eppo.go.th/index.php/th/component/k2/item/12742-announce-re-ee-61 สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2612 1555, โทรสาร 0 2612 1364  จากต่างประเทศ โทร +66 2612 1555, โทรสาร +66 2612 1364