ดร.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้ ได้รับรางวัล KU Research Star

📈💯High impact research to high impact factor journal🆕💡 ✅“เทคนิคง่ายๆ ที่ไม่ใช่แค่รู้ แต่ต้องเจ๋งจริง” 🆒 อยากตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ!! จะต้องทำอย่างไร????? อ.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้ ผู้คว้ารางวัล KU Research Star จาก #สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หาคำตอบได้ใน #รายการKURDINews #KURDINews