สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ขอเชิญร่วมเสนอบทความและงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติด้านเวชศาสตร์การบินแห่งประเทศไทย ICASM 2018

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์การบินและอวกาศ ครั้งที่ 66 (The 66th International Congress of Aviation and Space Medicine 2018) ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม Millennium Hilton กรุงเทพมหานคร โดยสามารถเสนอหัวข้อในการบรรยายผ่านทางเว็บไซต์ http://icasm2018.com/ สอบถามโทร.0 2531 7302