ผศ.ดร. ครศร ศรีกุลนาถ ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

เคล็ดไม่ลับ. . .✅✴✔ ความสำเร็จของ ผศ.ดร. ครศร ศรีกุลนาถ 🏆 🏆คว้ารางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัย ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จาก #สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามไปดูกันใน #รายการKURDINews #KURDINews ✨⭐