คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติสารพิษจากเชื้อรา (ICM2018)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 2nd International Conference and Workshop of Mycotoxicology 2018 (ICM 2018)” ภายใต้หัวข้อ “Driving Mycotoxin Research Toward Global Food Security” ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร และอาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://thaimycotoxin.org/ICM2018/ ถึงวันที่ 24 มกราคม 2561 สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-5797537