มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ “งานวิจัยและนวัตกรรมบัณฑิตศึกษเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม” ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิิเอ็มเพรสเชียงใหม่ จังหวดเชียงใหม่ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.grad.mju.ac.th/conference2018/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 5387 5520