มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Geophysics 2018

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Geophysics 2018 เรื่อง “International Conference on Applied Geophysics” ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดสงขลา สอบถามโทร.074-288-722-3, 8765

-รายละเอียดโครงการ

-แบบตอบรับ