มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จะจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง “นวัตกรรมงานวิจัย สู่การสร้างสรรค์พัฒนาสังคมไทยอย่างยืน” ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.063-267-8944