มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 19

มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 19 (The 19th National Graduate Research Conference) วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://conference.kku.ac.th/grc/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 043-202-420 ต่อ 42423