มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ 1-สาธารณสุข ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยผู้สนใจสามาถลงทะเบียนส่งผลงานและเข้าร่วมงานได้ที่ http://phnrc.wu.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 7567 2108, 0 7567 2462