มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยรังสิต จะจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารพระพิฆเนศ Student Center (อาคาร6) โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ธันวาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rsucon.rsu.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2791-5686-91