ขอแสดงความเสียใจ และไว้อาลัยต่อการจากไปของ รศ.ดร. มณฑล จำเริญพฤกษ์

ด้วย รศ.ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ ข้าราชการบำนาญ อดีตรองผู้อำนายการ ฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ถึงแก่กรรม ด้วยโรคมะเร็ง โดยเจ้าภาพมีกำหนดการดังนี้

พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ณ ศาลา 14 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

  • วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น.
  • สวดพระอภิธรรมศพ  เวลา 18.00 น.

พิธีสวดพระอภิธรรมศพ ณ ศาลา 14 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
   สำนักพระราชวัง เป็นเจ้าภาพ

  • วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.30 น.
  • วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.30 น.
  • วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น. (รอบที่ 1)
  • วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.30 น. (รอบที่ 2)

พระราชทานเพลิงศพ

  • วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น.
    ณ เมรุ 2 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร