สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ A-4 Days Seminar and Camp Key to Success : How to Prepare Your Manuscript for Scientific Journal Submission ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงทะเบียนออนไลน์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ A-4 Days Seminar and Camp Key to Success : How to Prepare Your Manuscript for Scientific Journal Submission โดย ศ.ดร.วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล จาก School of Nutrition and Food Sciences, Louisiana State University Agricultural Center, USA ในระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ดังรายละเอียดโครงการ (คลิก)

วัน สถานที่ จำนวนรับผู้เข้าอบรม

          วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 08.30-14.30 น. (บรรยายพิเศษ) ณ ห้องระพีสาคริก อาคาร 9  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นการอบรมให้ความรู้ รับผู้เข้าอบรมประมาณ 100 คน โดยปิดรับลงทะเบียนภายในวันที่ 3 มกราคม 2561 ผู้สนใจลงทะเบียน (คลิก)   ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียน (คลิก)

         วันที่ 10-12 มกราคม 2561 ( Manuscript Writing Camp) 08.30-16.30 น. ณ ห้องนนทรี อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ Manuscript Writing Camp จะรับ/คัดเลือกผู้สมัครประมาณ 25 คน ซึ่งต้องผ่านการอบรมของวันที่ 9 มกราคม 2561 มาแล้ว และมีบทความต้นฉบับผลงานวิจัยเบื้องต้นผ่านการพิจารณาจาก ศ.ดร.วิฑูรย์ โดยปิดรับลงทะเบียนภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ผู้สนใจลงทะเบียน (คลิก)    ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียน (คลิก)

**สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ Manuscript Writing Camp ในวันที่ 10-12 มกราคม 2561 จะต้องส่งบทความต้นฉบับผลงานวิจัยเบื้องต้นมาให้ ศ.ดร.วิฑูรย์ พิจารณาก่อนตามหัวข้อที่กำหนดดังนี้**

  1. Corresponding author name
  2. Title
  3. Abstract (250 words Max)
  4. Tables and Figures
  5. A list of references of the manuscript
  6.  Intended preferred journals for submission

โดยส่งร่าง Manuscript มายัง  E-mail: rdinnj@ku.ac.th  (นางสาวนิศานาถ จุลกะเสรี) ภายใน 15 ธันวาคม 2560

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-5795547 ต่อ 16 (คุณธีรศักดิ์) / 02-5795547 ต่อ 13 (คุณนิศานาถ) , เบอร์ภายใน 1457