กรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่อยอดงานวิจัยสินค้าเกษตรไทยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

กรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่อยอดงานวิจัยสินค้าเกษตรไทยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ในวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-547-4744 ต่อ 4044