สปอท ขอเชิญให้เสนอชื่อบุคลากรในสังกัดเข้าพิจารณารางวัล “นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561”

สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการมอบรางวัล “นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561” (Young Parasitologist Award 2018) โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ : http://ptat.org/th/news/detail/Young+Parasitologist+Award+2018-26 สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2306 9132