มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “สังคมความรู้ และดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ http://web.eng.nu.ac.th/WebKDS/KDSindex.php สอบถามโทร. 055-963951 มือถือ. 091-4416395