สวพ.มก.ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560

ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดพระศรีมหาธาตุมหาวรวิหาร (บางเขน) เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 14.59 น. โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งการถวายผ้าพระกฐิน หรือการทอดกฐินเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน และควรที่จะอนุรักษ์และส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป