กองวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ Special Project fund (SPF) 2018 จาก AC21 Secretariat Nagoya University, Japan

กองวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ Special Project fund (SPF) 2018 จาก AC21 Secretariat Nagoya University, Japan โดยผู้สนใจทุน สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.ac21.org/english/activities/special สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-942-8725 เบอร์ภายใน 4154, 4157