มก.แสดงผลงานวิจัย “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2”

นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมแสดงผลงานวิจัยในงาน “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2” ภายใต้แนวคิด “วิจัยขายได้” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ อาคารไปรษณีย์กลางบางรักและศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ บางรัก กรุงเทพมหานคร โดย รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และประธานในการลงนามความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตผลงานวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย