มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญชวนร่วมแสดงผลงานในโครงการ “ตลาดนัดวิจัย” ครั้งที่ 3 ในงานเกษตรกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560 ในโครงการ “ตลาดนัดวิจัย” ครั้งที่ 3  ระหว่างวันที่ 2-11 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kps.ku.ac.th/ สอบถามโทร.034-341548