สวทน. เชิญร่วมงาน Talent Mobility Fair 2017

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และเครือข่าย ได้ร่วมกันจัดงาน “Talent Mobility Fair 2017” ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ (คลิก) ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2160-5432 ต่อ 221 (ธิดารัตน์) 302 (อรณิช)