สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานในงาน Thailand Tech Show 2017

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้กำหนดจัดงาน Thailand Tech Show 2017  ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ https://www.nstda.or.th/thailandtechshow/2017/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2564 7000 ต่อ 71683